Как да станете гледач на домашни любимци?

Трябва да се спазват определени правила, за да се упражнява законно професията на гледач на домашни любимци. Правим равносметка в нашата статия.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Какво прави гледач на домашни любимци?

Гледачът на домашни любимци е професионалист, който се грижи за животните по време на отсъствието на господаря им. Неговата мисия е да нахрани животното, да го разхожда, да смени котилото или клетката му, да си поиграе с него.Ако животното трябва да отиде на ветеринар, гледачът се грижи за него. Но това не е всичко, този професионалист също е там, за да донесе обич и компания на животното. Гледачът може да държи животното у дома или да се премести в дома на собственика по време на неговото отсъствие. Може да отглежда различни животни: кучета, котки, гризачи, птици, влечуги, зайци

Какви са качествата, за да станеш гледач на домашни любимци?

За да бъдеш гледач на домашни любимци са необходими няколко качества. Първото очевидно е да обичаш животните. Някои специалисти решават да се специализират в грижата за кучета или котки, защото имат предпочитания към тези животни. Гледачът на домашни любимци също трябва да бъде внимателен и на разположение. Гледачът трябва да компенсира отсъствието на стопанина на животното, затова той трябва да го гали, гушка, да отговаря на различните му нужди, както и да проявява голямо търпение и способност за адаптиране. Всяко животно е различно и зависи от гледача на домашни любимци да адаптира и промени поведението им, ако е необходимо. И накрая, гледачът на домашни любимци трябва да носи отговорност, защото може да се наложи да взема решения относно животното, когато господарят му отсъства.

Как да станете гледач на домашни любимци?

Дори и с всички тези качества, не можете да импровизирате като гледач на домашни любимци! Трябва да се спазват определени правила, за да упражнявате тази професия законно.Задължително е притежаването на Удостоверение за познания за домашни любимци. Този документ доказва, че неговият притежател притежава всички необходими знания, за да отговори на нуждите на животните. За получаване на това удостоверение е необходимо да се направи заявление до отдела, в който се извършва дейността към ОДЗН. Притежателят на сертификата трябва да актуализира знанията си най-много на всеки 10 години, като следва курс на обучение или стаж. Ако това не е така, неговият сертификат може да бъде спрян или дори изтрит.

За отглеждане на кучета, класифицирани в категория 1 или 2, са необходими допълнителни разрешения.

Какви са тарифите за гледач на домашни любимци?

Тарифите за гледач на домашни любимци ще зависят от различни критерии. Цената ще бъде различна в зависимост от вида на животното. Ако е куче или котка, трябва да броите десет евро на ден.За по-голямо куче цената, поискана от гледача на домашен любимец, може да се удвои или утрои. За гризач, заек или птици ставките са малко по-ниски. Като цяло цените намаляват. Колкото по-дълго отсъствието, толкова по-ниски са цените. Много гледачи на домашни любимци искат да задържат клиентите си, като предлагат по-ниски цени, ако вече са се обърнали към тях.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!