Шумово замърсяване и кучешки лай: решенията

Във Франция има близо 7,6 милиона кучета. Тези симпатични животни понякога могат да бъдат източници на шумово замърсяване.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Лаещите кучета всъщност често са претекст за междусъседски кавги. Между господаря на кучето, който не може да контролира лая на кучето си, и съседа, раздразнен от шума, често е война на нерви. За щастие е възможно да се разрешат тези проблеми, първо чрез дискусия и компромис, в противен случай, в случай на неуспех, чрез съдебно производство.

Кога можем да говорим за шумово замърсяване?

Във френското законодателство няма членове от закона, специално насочени към неудобството, причинено от лаенето на куче. Съществува обаче доста конкретно описание на това какво представлява неприятен шум, безпокойство или безпокойство в квартала и е възможно лаят на куче да попадне в това определение.

За да се счита кучешкият лай за безпокойство в квартала, той трябва да отговаря на определението, дадено в член R1336-5 от Здравния кодекс. Съгласно този член от закона: „Никакъв особен шум не трябва, по своята продължителност, повторение или интензитет, да засяга спокойствието в квартала или здравето на човека, на обществено или частно място, от самото лице в началото или чрез посредничеството на лице, на нещо, което притежава, или на животно, поставено под негова отговорност.“

За да представлява неудобство, лаят на кучето трябва да отговаря на поне един от трите критерия за повторение, интензивност или продължителност.

Така че, ако кучето лае цял ден, то отговаря на критерия за продължителност, ако лае всеки ден, то отговаря на критерия за повторение, ако лае много силно, то отговаря на интензивността. В тези три случая лаенето наистина представлява неприятен шум.

Шумен шум и нощна врява

Кучешкият лай не е забранен сам по себе си и съседите, които изпитват умерено неудобство от шумовете, издавани от куче, трябва да проявят търпение и толерантност.

За да разграничите нормалния и приемлив лай от истинския шум, трябва да се обърнете към праговете, определени от Министерството на здравеопазването.

През деня лаенето се счита за неприятен шум, когато надвишава 5 децибела и отговаря на поне един от трите вече споменати критерия (интензивност, повторение, продължителност).

През нощта лаенето е неприятен шум, ако надвишава 3 децибела, дори ако не отговаря на никакви критерии за продължителност, повторение или интензивност.

Освен това законът не определя конкретно време, в което се прилага правилото за нощен шум и е обичайно да се счита за нощен шум, когато шумът се излъчва, така че е тъмно.

Как да действаме в случай на шумово замърсяване поради лай?

Отговорът на неудобството, генерирано от лая на съседското куче, трябва да бъде постепенен и прогресивен. Трябва да започнете, като говорите със съседа, надявайки се, че той ще разреши проблема по приятелски начин, след което го предупредете, преди да обмислите съдебно производство.

Чат със собственика на кучето

Това е първата стъпка за разрешаване на спора със съсед, чието куче е твърде шумно. Това е задължително, тъй като господарят на кучето носи отговорност за неприятностите, които животното причинява на съседите. Затова е необходимо да се свържете с него, да обясните спокойно проблема и да поискате прилагането на решения. Тази стъпка е полезна, защото често се случва собствениците на кучета да не осъзнават неприятностите, създавани от техните домашни любимци. Ако собственикът осъзнае, че кучето му лае много, особено в негово отсъствие, той може да предложи решения, като например да задържи кучето или да го изведе другаде през деня, особено ако кучето лае от скука или поради стрес.

Официалното известие

Ако съседът не реагира положително на опита за мирно споразумение, трябва да му изпратите писмо, в което да опишете писмено претърпените неудобства, както и разпоредбите, приложими в този тип случаи.

Ако стопанинът на кучето не даде задоволителен отговор на това първо писмо, той трябва да бъде предупреден, като му изпрати препоръчано писмо с обратна разписка, като го моли да спре шумовото замърсяване. След като изпратите първото писмо, обикновено е необходимо да дадете на съседа период от две седмици, преди да го уведомите официално.

Подайте сигнал за неудобството

В случай на липса на отговор на официалното известие от съседа, трябва да преминете към следващата стъпка и полицията да забележи неудобството. След това е необходимо да се поиска намесата на кметството, съдебната полиция или местно компетентната общинска полиция.

При доказване на неудобството полицията съставя протокол. Ако неудобството се наблюдава през нощта, пострадалият съсед може да отиде в полицейското управление, за да помоли полицията да се премести. След това последният може да наблюдава неудобството, без да измерва интензитета на шума.

През деня кметството кара полицията да докладва за досадника, която съставя протокол и изпраща официално известие на господаря на кучето.

Прибягване до правосъдие

Само след неуспех на всички вече споменати опции пострадалият съсед може да се обърне към правосъдието. След това има избор между наказателна процедура и гражданска процедура. В съда протоколът, съставен от полицията, е сериозно доказателство в полза на ищеца. Въпреки това е възможно да се натрупат доказателства, като неприятността бъде отбелязана от съдия-изпълнител или като се използват свидетелствата на други пострадали съседи.

Наложените санкции

Стопанинът на куче, чийто лай се счита за неприятен шум, може да бъде глобен с до 450 евро.

Ако е гражданско производство, собственикът може да бъде задължен да спре безпокойството и да плати обезщетение на пострадалия съсед. Съдията може също да изиска от него да звукоизолира квартирата си.

При наказателно производство собственикът на кучето може да бъде санкциониран само с глоба.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!