Задължително ли е да има предупредителен знак за куче?

Не е задължително поставянето на знак, който да предупреждава за присъствието на куче у дома, но все пак е силно препоръчително.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Но този знак задължителен ли е? Защитава ли господаря в случай на ухапване или друга повреда?

По-скоро съвет, отколкото задължение

Не е задължително поставянето на знак, който да предупреждава за присъствието на куче у дома, но все пак е силно препоръчително. Тъй като член 1385 от Гражданския кодекс посочва, че собственикът на животно (или лицето, което го държи към момента на фактите) е отговорен за щетите, причинени от животното. Ако човек бъде ухапан, липсата на предупреждение може да работи в негова полза. Но това не означава, че един знак може да освободи майстора от всякаква отговорност.Той остава отговорен за животното си въпреки предупреждението.

Но не всички ситуации следват това правило. Ако човек влезе в нечий дом без покана (и всеки достъп е забранен), отговорността на собственика отпада напълно, ако успее да докаже, че кучето му е реагирало по необичаен начин на това нахлуване (ухапване, скъсани дрехи, нападение).

Разлики в панела

Знаците "Пазете се от куче" и "Пазете се от опасно куче" нямат еднакви стойности. Наистина, поставен на портата на къща или на портата на склад, знакът „пазете се опасно куче“ (или лошо куче) ще има много по-голяма възпираща сила. Това ясно показва на човек, който влиза на това място, че поема рискове. Но този знак „Внимание, палаво куче“ също подсказва, че кучето може да бъде агресивно и опасно. Ето защо знакът „Пазете се от куче“ е за предпочитане.Предупреждението се възприема по-добре от заплахата.

Възможно е да персонализирате знак „Пазете се от куче“, като изобразите главата на животното, особено ако е куче от категория 1 или 2, считано за „опасно“. Отново, това не е задължително, но е препоръчително. За да бъде по-ефективен, панелът трябва да е ясно видим.

Какво да направите в случай на проблем?

Ако човек бъде ухапан, той може да търси обезщетение за щетите. Защото собственикът носи отговорност за телесни повреди, рани, ухапвания и щети, причинени от неговото животно. Той ще може да управлява своята застраховка гражданска отговорност, за да обезщети жертвата. Това е задължително и за кучета от категория 1 и 2. Някои здравни застраховки за животни също могат да се намесят.

Внимавайте, ако господарят подбужда кучето си да хапе или напада, дори в случай на нахлуване в дома, това се счита за доброволна агресия, защото кучето се използва като оръжие. И се наказва от Наказателния кодекс.

Съдебни решения

Решение на Парижкия апелативен съд от 29 април 1981 г. създава прецедент. Тя уточнява, че ако много знаци предупреждават за присъствието на куче в дома и въпреки това човек влезе в него и бъде ухапан или нападнат, господарят няма да носи отговорност.

Решение на Апелативния съд на Екс ан Прованс от 9 октомври 1986 г. допълва това решение. Той уточнява, че ако човек е поканен от господаря да влезе в дома му, последният не може да бъде освободен от всяка отговорност.

Пример за спор

Въпреки наличието на табела "Аз пазя" , на която е изобразено голямо куче на оградата на склад, човек е влязъл на това място извън работно време. След това тя продължи пътя си към частния двор на къща, залепена за склада, докато на портата имаше нов знак „Пазете се от кучето“.Беше показан и по-малък знак, на който бяха изписани думите "частно" със забранен вход.

Човекът, който влезе в склада, беше ухапан и поиска обезщетение за щетите си. Апелативният съд се произнесе в полза на собственичката, която се позова на непредвидима и неустоима вина от страна на жертвата, тъй като тя не е взела предвид различните предупреждения и е влязла, без да позвъни на звънеца, тъй като портата е била затворена.

Касационният съд беше на съвсем друго мнение, тъй като прецени, че поведението на жертвата не представлява непредвидима и непреодолима вина за собственика на кучето. Следователно той е отговорен за щетите.

Наличието на предупредителен знак като "Пази се от кучето" не извинява собственика на животното при агресия или ухапване. От друга страна, той остава силно препоръчителен и по-добре оценен от знак, който може да означава, че кучето е опасно.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!