Арабски леопард - характеристики, поведение и хранене

Арабски леопард: разберете какво е това животно, неговите физически характеристики, характер, поведение и т.н. Леопардите (Panthera pardus) са великолепни бозайници...

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Леопардите (Panthera pardus) са великолепни бозайници, произхождащи от Африка и Азия, от които са идентифицирани осем подвида. Тези животни са отлични хищници, много пъргави и въпреки че не са най-големите в групата, те не спират да удивляват с ловните си способности. Сред подвидовете намираме арабския леопард (P. p. nimr), за който представяме този файл на PlanetAnimal. Каним ви да прочетете, за да научите основните характеристики на арабския леопард, неговото местообитание и природозащитния му статус.

Произход

 • Азия
 • Саудитска Арабия
 • Обединени арабски емирства
 • Израел
 • Йордания
 • Оман
 • Йемен

Характеристики на арабския леопард

Различните видове леопарди имат определени общи черти, но в някои случаи, като например този подвид, има отличителни аспекти, които ни позволяват да ги разграничим един от друг. Нека заедно открием характеристиките на арабския леопард:

 • При този вид има значителен полов диморфизъм и мъжките са по-големи и по-тежки от женските. Така първите имат дължина между 1,80 и 2 метра при средно тегло около 30 кг, докато вторите имат дължина между 1,60 и 1,90 метра и маса около 20 кг.
 • Арабският леопард е най-малкият леопард в цялата група, но е най-голямата котка на целия Арабски полуостров.
 • Цветът на козината е жълт и може да варира между различни нюанси като бледо, дълбоко, червеникаво или сивкаво.
 • Притежава характерния модел на черна розетка за вида.
 • Както обикновено се случва при този вид животни, краката му са къси в сравнение с дългото му тяло.
 • Главата е широка, с широк череп и мощни челюсти.
 • Ушите му са заоблени.
 • Мустаците са дълги бели косми.

Къде живее арабският леопард?

Арабският леопард живее главно в района Дофар в югозападен Оман на югоизточното крайбрежие на Арабския полуостров, както и в областта Хауф в североизточната част на Оман. Йемен, в този случай на юг от полуостров.Има също няколко малки популации в Саудитска Арабия, Юдея на Израел и Негев, въпреки че последните записи не потвърждават присъствието му в тези региони.

Тази котка е обитавала и полуостров Мусандам в Оман и Обединените арабски емирства, но се подозира, че е изчезнала от тези региони.

Що се отнася до характеристиките на местообитанието на арабския леопард, този подвид се е развил главно в планински райони, степи, райони с изобилна растителност и по-рядко към равнините, пустинните екосистеми, равнините и крайбрежните райони.

Поведение на арабския леопард

Има малко информация за поведението на арабския леопард, вероятно защото живее в отдалечени райони, които са трудно достъпни за хората. Това е предимно самотно животно, с изключение на периодите на размножаване и когато майките се грижат за малките си.Въпреки че е предимно нощен, той може да се движи и през деня.

Като цяло е имал силна конкуренция за плячка с каракала (Caracal caracal) и арабския вълк (Canis lupus arabs), но като се има предвид високият натиск, на който е подложен този вид леопард, той има голям недостатък, който засяга неговото оцеляване. Обхватът му варира в зависимост от наличието на плячка и условията на местообитанието.

Какво яде арабският леопард?

Арабският леопард, както всички други леопарди, е хищник, следователно месояден. Основната му плячка е средна до малка по размер и зависи главно от присъствието на плячка в обсега на котката. В този смисъл диетата на арабския леопард може да се състои от:

 • Газели
 • Планински кози
 • Зайци
 • Хидракс
 • Дикобраз
 • Пустинни таралежи
 • Гризачи
 • Птици
 • Насекоми
 • Камили
 • Добитък
 • Магарета
 • Овце

Не пропускайте тази друга статия, в която говорим по-подробно за това какво ядат леопардите.

Репродукция на арабски леопард

Както споменахме, проучванията върху поведението на вида са ограничени, включително начина му на размножаване. Въпреки това, той трябва да бъде подобен на този на вида като цяло. Леопардите са склонни да имат множество партньори през целия си размножителен период. В някои райони е известно, че периодът на чифтосване настъпва около март.

Бременността при женските продължава около 13 седмици и те имат котила от 2 до 4 малки. Тези малки при раждането са изцяло зависими от майчините грижи, тъй като са слепи и не могат да се справят сами.След около месец те започват да напускат пещерата или бърлогата, където са родени, но не се отбиват, докато не навършат два месеца и остават с майка си около две години, когато станат напълно независими.

Състояние на опазване на арабския леопард

Леопардът като цяло е класифициран от Международния съюз за опазване на природата (IUCN) като уязвим. Той обаче прави разграничения за някои подвидове, като например арабския леопард, който за съжаление се счита за критично застрашен.

Последният доклад е за 2020 г. от IUCN и показва, че трябва да има между 45 и 200 индивида, което е тревожно за общата популация на даден вид. Заплахите зад това са свързани с директния лов, който от своя страна е свързан с маркетинга като трофеи, употреба за предполагаеми медицински ползи и отмъщение, тъй като леопардите могат да нападнат добитък, когато не могат да намерят плячка, с която да се хранят.Разпокъсването на местообитанията и драстичното намаляване на естествената плячка също изиграха роля.

Въпреки че не са достатъчни, мерките за опазване включват вписване на леопарда в Приложение I на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), както и регулирането на лова и създаването на защитени зони, където животното живее, въпреки че те представляват само минимален процент от местообитанието в тези страни.

Снимки на арабски леопард

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!